NABI SAW KE IKHTIYARAT: MUSLIM SALEEM

jannat ataaMUSLIM SALEEM
MAANG JO KUCH MAANGNA HAI, JAB NABI NE YE KAHA
IK SAHABI NE KAHA KAR DIJIYE JANNAT ATAA
BOLAY JAA TUJH KO WOH BAKHSHI, AUR HAI KUCHH MUDDUA ?
ARZ KI KHADIM NE BAY SHAK MUJH KO SAB KUCHH MIL GAYA
DEKHYE SHAN-E NABI AUR IKHTIYAR BAY KARAAN
AAP KI JOOD-O-ATAA  MEIN HAIN ZAMEEN O AASMAN
( MAAKHAZ TAMAAM MUSTAND KUTUB-E HADEES )