PARHAIN DUROOD, YE HAR WAQAT KAAM AATA HAI

kausar 2MUSLIM SALEEM

PARHAIN DUROOD, YE HAR WAQAT KAAM AATA HAI

SALAAM BHEJEN TO KAUSAR KA JAAM AATA HAI

BAHUT SAY FIRQAY HAIN ISLAM MAIN MAGAR MUSLIM

HAI ASL WO KE JISAY EHTIRAAM AATA HAI