Yasin ki sana : Muslim Sal

wafa 4

Dekh sakta hai baatin ko bas ek Khuda

Dil ye mera aqeedat bhara dekh lay