Urdu ki azmat: Muslim Saleem

urdu 3

ISHQ-E-GHALIB NAY KIYA JISKA HAI IQBAL BALANA

MEER-E-HAR NUTQ ZABAAN KYA HAI? KAHO NAA URDU