WO DOOR KE HON DIWANE…MUSLIM SALEEM

Madha 1

WO DOOR KAY HON DINWAAE, KE HON QAREEB KE LOG
HAIN MADHA-KHWAAN USI PAIKAR-E-AJEEB KE LOG