Wujood apna hi bay aitbaar lagta hai

bay aitbaar lagta hai