Salfiyon ke zarreen aqwal

salfiyon ke zarreen aqwalSalafi log bashamool Zakir Naik Rasool Ullah SAW ki ihanat karte hain. Wo Khwaja Ajmeri ko Heejda kehte hain. Au;lia Allah ko galiyan dete hain. Youtube par salafi search kar ke in logon ke faasid aqaaid ka khud pata kar len. main ne dekhe hain. in main koi kam to koi zyada gustath e Rasool SAW hai. Ye sab ko mushrik kehte hain. saare salafi ek line main khade hain. Islam ki 1500 ki tareekh hain inki 200 saal ki. yeh kehte hain ke pehle 1300 saal saare musalman shirk karte rahe aur bas inke brand ka Islam hi sachcha hai  Mazaroon main inko shirk nazar aata hai, isi liye jahan jahan inko tasallut hai yeh mazaron ko bamon se uda rahe rahen, shia aur sunniyon ko masjidon main bahaalat e namaz khud kush hamlon se shaheed kar rahe hain. Yeh bat to quarn aur hadees ki karte hain lekin ayat ko tod marod kar pesh karte hain. Hadeesen sirf wo mante hain jo in ke matlan ki hain. Jo inke khilaf jaati hain chahe to Bukhari hi main kyon nah on, unko mauzoo (fabricated) aur weak keh kar mustarad kar dete hain. Allah ham sabko in ke shar se mahfooz rakhe. Ameen