Shan Shahzad Mughal ki ek shandar ghazal

Shan Shahzad Mughal ki ek shandar ghazal