Muslim Saleem – Yazeed aur us kay jahannami saathi

YazeedRAHMAT ULLAH YAZEED KO BOLAY

HAATH JANNAT SAY APNE WO DHOLAY

SAATH JAYEGA US KAY DOZAKH MAIN

CHAND ROZA JAHAN MAIN KHUSH HOLAY